• ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ตู้ควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำด้วย VSD เพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันน้ำไม่คงที่ และเสียงรบกวนจากการกระแทกของกระแสน้ำในท่อส่งน้ำ

  • งานปรับปรุงระบบควบคุมด้วย PLC ของระบบสายพานลำเลียงถ่านหิน กฝผ. อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยรับงานช่วงต่อจาก บริษัท เฟสโต้ จำกัด ในส่วนงาน PLC replacement, Installation and Wiring.

  • ประกอบตู้ควบคุม 18 Condensing Units ของห้องเย็นจำนวน 10 ห้อง
  • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินของห้องเย็น

 

งานติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรอง Dynamic UPS ขนาด 2X1500 kVA  ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


หน้าที่ 2 จาก 2

 

บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด
324 หมู่10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5055 49001 646 (สำนักงานใหญ่)
Tel.053 126 516 FAX: 053 126 517 | /ฝ่ายขาย 086 420 3860 | ฝ่ายจัดซื้อ/บัญชี 086 421 6037 |  บริการหลังการขาย 063 114 4463
Email: [email protected], [email protected] | Line ID: 0864203860