กล่องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ


ข้อความ :*
ชื่อ-นามสกุล:
เบอร์ติดต่อ:
E-mail:
พิมพ์ข้อความตามรูปภาพ (ยืนยันว่าไม่ใช่หุ่นยนต์) :
  • โปรดให้ข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
  • ช่องชื่อและนามสกุล เบอร์ติดต่อ E-mail ไม่ได้ถูกบังคับ

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่าน เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสินค้าและบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นไป บริษัทขอขอบพระคุณ และยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของทุกๆท่านคะ

 

บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด
324 หมู่10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5055 49001 646 (สำนักงานใหญ่)
Tel.053 126 516 FAX: 053 126 517 | /ฝ่ายขาย 086 420 3860 | ฝ่ายจัดซื้อ/บัญชี 086 421 6037 |  บริการหลังการขาย 063 114 4463
Email: [email protected], [email protected] | Line ID: 0864203860