Pump Control


 
     ขอนำเสนอ อุปกรณ์ที่จะทำให้ท่านสะดวกและง่ายในการที่จะต้องควบคุมปั๊มน้ำโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการต่อวงจรควบคุมทางไฟฟ้าก็ สามารถใช้ Pump Control หรือ ตัวควบคุมปั๊มน้ำได้ นอกเสียจากจะควบคุมปั๊มน้ำได้แล้วตัวนี้ยังมีตัวอุปกรณ์ตัว Level Control และ ตัว Phase Protection ในตัวไม่ต้องต่อวงจรไฟฟ้าให้ยุ่งยากอีกต่อไป โดย เรามี อยู่ 2 รุ่น ด้วยกัน คือแบบ Single Pump ใช้ควบคุมปั๊มน้ำ 1 ตัว และ Twin Pump ใช้ควบคุมปั้มน้ำ 2ตัว ใน กรณีที่ปั๊มตัวใดตัวหนึ่งทำงานอยู่แต่ปริมาณน้ำที่ใช้ยังเพียงอยู่จะสลับการทำงานกัน แต่ เมื่อใดที่ปริมาณการใช้น้ำเยอะ จนถึงระดับล่างต่ำให้ปั้มทำงานพร้อมกัน 2 ตัว ในกรณีทีน้ำแห้งให้มี Alarm สำหรับป้องกัน ปั๊มน้ำเดินตัวเปล่า


   
DOWNLOAD