บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด หยุดให้บริการช่วงสงกรานต์ 2561

บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด หยุดให้บริการช่วงสงกรานต์ 2561


 
บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด หยุดให้บริการช่วงสงกรานต์ 2561
ตั้งแต่ 13 เมษายน 2561 - 16 เมษายน 2561 และจะเปิดให้บริการตามปกติ
ในวันที่ 17 เมษายน 2561