บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด ได้ทำ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด ได้ทำ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย


   บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด ได้ทำ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และสร้างโอกาสแก่นักศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรม
ได้มีโอกาสเรียนรู้ และประสบการณ์จากการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรม ตามนโยบาย
สร้างช่างให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
ของกรมอาชีวศึกษา ซึ่งทางสถาบันการศึกษาได้สร้างโอกาสให้นักศึกษา ความสำเร็จในอนาคตของนักศึกษาต้องขึ้นอยู่กับความตั้งใจ และความขยันในการเรียนรู้ และฝึกฝนงานของตัวเองด้วยนะครับ
   และขอขอบพระคุณผู้บริหาร และคณะอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยการงานอาชีพเชียงรายที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด ให้เป็นสถานที่ฝึกงาน และสอนเพิ่มเติมความรู้ ด้านระบบไฟฟ้าและควบคุมในอุตสาหกรรมแก่นักศึกษาครับ