รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับ

สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มอบเกียรติบัตร "รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๐" แด่ นายเชิดพงศ์ ไชยวัฒน์ธำรง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี. อี. อิเลคทริค จำกัดค่ะ ^^