เข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

เข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1


กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี. อี. อิเลคทริค จำกัด

เข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติ

วันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560