พวกเราชาว พี.อี ได้เข้าร่วมโครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษา"

พวกเราชาว พี.อี ได้เข้าร่วมโครงการ


ในเทศกาลเข้าพรรษานี้ พวกเราชาว พี.อี ได้เข้าร่วมโครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษา"
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาล ที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร)