แจ้งเวลาทำการช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

แจ้งเวลาทำการช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่


บริษัทฯ ปิดทำการช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 และเปิดทำการปกติ วันที่ 3 มกราคม 2561