บริษัทฯ ปิดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่

บริษัทฯ ปิดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่


บริษัทฯ ปิดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะเริ่มหยุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 03 มกราคม 2560