งานประกอบตู้ งานติดตั้งพัดลมกระจายความเย็นสำหรับ Lotus Express สำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ

งานประกอบตู้ งานติดตั้งพัดลมกระจายความเย็นสำหรับ Lotus Express สำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ