บริษัทไพรมัส จำกัด ร่วมกับ บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด จัดงานสัมนา ในหัวข้อเรื่อง PLC UNITRONIC กับการประยกต์ใช้งาน

บริษัทไพรมัส จำกัด ร่วมกับ บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด จัดงานสัมนา ในหัวข้อเรื่อง PLC UNITRONIC กับการประยกต์ใช้งาน


บริษัทไพรมัส จำกัด ร่วมกับ บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด จัดงานสัมนา ในหัวข้อเรื่อง PLC UNITRONIC กับการประยกต์ใช้งาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 และทาง พี.อี.อิเลคทริค ยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมให้กับบริษัทไพรมัส(เขตภาคเหนือ)