การจัดอบรม หลักสูตร "ระบบเซ็นต์เซอร์และระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม" ของบริษัทไพรมัสจำกัด

การจัดอบรม หลักสูตร


เนื่องในวันที่ 22-23 มกราคม 2558 เวลา 8.30-16.00 น. ทางบริษัท พี.อี อิเลคคทริค จำกัด ได้มีการจัดอบรม หลักสูตร "ระบบเซ็นต์เซอร์และระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม" ของบริษัทไพรมัสจำกัดครับ