หนังสือรับรองการผ่านงาน Electrical Power System Installation of 9.6 MW Biomass Production Plant ที่ จ.สระแก้ว

หนังสือรับรองการผ่านงาน Electrical Power System Installation of 9.6 MW Biomass Production Plant ที่ จ.สระแก้ว