ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

งานติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรอง Dynamic UPS ขนาด 2X1500 kVA  ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


    

    

    

    


 

 

บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด
324 หมู่10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5055 49001 646 (สำนักงานใหญ่)
Tel.053 126 516 FAX: 053 126 517 | /ฝ่ายขาย 086 420 3860 | ฝ่ายจัดซื้อ/บัญชี 086 421 6037 |  บริการหลังการขาย 063 114 4463
Email: [email protected], [email protected] | Line ID: 0864203860