พิมพ์

โรงไฟฟ้าแก้วลำดวน

 

  • โรงไฟฟ้าแก้วลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 

 

งานติดตั้งระบบจำหน่ายในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

 

 

ติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับโรงไฟฟ้า Biomass(ใช้ชิ้นไม้สับเป็นเชื้อเพลิง) ขนาด 9.8 MW

บริการหลังการขาย Hotline : 063 114 4463