พิมพ์

Pandora Production Lamphun

 

  • รับงานในส่วนของบริษัท เคมีตรอน จำกัด 

 

งานติดตั้งตู้, สายป้อนตู้ MCC WPSC (Water Pump Station Control Panel)
งานติดตั้งชุดสาย Submersible Pump 2 ตัว และอิเลคโทรดวัดระดับน้ำ 1, Engineering , Commissioning and Test run