ศูนย์ช่วยเหลือ

>> ช่องทางและวิธีการชำระเงิน

เมื่อลูกค้าได้ทำการยืนยันสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินตามจำนวนค่าสินค้าตามที่ระบบแจ้ง ผ่านช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้

 

1.ชำระเงิน โดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร

2.ชำระเงินโดยระบบพร้อมเพย์ ด้วยการสแกน QR Code

** แจ้งเตือนลูกค้า ทางบริษัทไม่มีนโยบายรับเงินลูกค้า ด้วยบัญชีอื่นๆนอกเหนือจากที่แจ้งไว้  โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลคลที่แอบอ้าง**