053 126 516 086 420 3860 จ-ส : 08.30-17.30
 • Electrical-control-cabinet1.jpg
 • Electrical-control-cabinet2.jpg
 • Electrical-control-cabinet3.jpg
 • Electrical-control-cabinet4.jpg

 

ปี 2019 : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015


 

ใส่ใจลูกค้า
เราให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพดี ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

ตรงต่อเวลา
ความตรงต่อเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าทุกท่าน ทั้งก่อนและหลังการขายเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ลูกค้าจะได้รับสินค้าหรือบริการตรงตามเวลา

รักษามาตรฐาน
สินค้าและบริการของเราได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า(วสท.) ,IEC  เราจะรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการตลอดไป 

 ออกแบบและผลิต
ตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม-ระบบควบคุม-และบัสบาร์

Design and Manufacturing of Automation industrial unit, Control system unit and Busbar.

 

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องวัดและควบคุมด้านไฟฟ้าในอุตสาหกรรม

Distribution of measuring instrument and control industrial unit.

 

ออกแบบ-จำหน่าย-ติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์

Design - Distribute - Installation Solar cell System Unit.

ผลงานของเรา | Project reference
ผลงานบางส่วนที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของเรา

 • ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • พลังงานแสงอาทิตย์
 • ตู้คอนโทรล
 • ตู้ควบคุมสายพานลำเลียง

ออกแบบและผลิตตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม-ระบบควบคุม

Design and Manufacturing of Automation industrial unit, Control system unit.

 

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องวัดและควบคุมด้านไฟฟ้าในอุตสาหกรรม

Distribution of measuring instrument and control industrial unit.

 

ออกแบบ-จำหน่าย-ติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์

Design - Distribute - Installation Solar cell System Unit.

 

ปี 2019 : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015


 

ใส่ใจลูกค้า
เราให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพดี ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

ตรงต่อเวลา
ความตรงต่อเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าทุกท่าน ทั้งก่อนและหลังการขายเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ลูกค้าจะได้รับสินค้าหรือบริการตรงตามเวลา

รักษามาตรฐาน
สินค้าและบริการของเราได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า(วสท.) ,IEC  เราจะรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการตลอดไป 

ตู้ MDB ( Main Distribution Board )

ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) คือตู้สวิทช์บอร์ด (Switchboards ) ซึ่งเป็นแผงแรกที่รับไฟจากการไฟฟ้าหรือด้านแรงต่ำของ หม้อแปลงจําหน่าย จึงเป็นตู้ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าต่างๆ เพื่อทำหน้าที่หลักคือจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังแผง

ย่อยต่างๆ( Sub Distribution Board ) ของอาคารตามที่วิศวกรได้ออกแบบระบบไฟฟ้าไว้ เปรียบเสมือนหัวใจของมนุษย์ที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่ายกายนั่นเอง ซึ่งตู้MDB จะมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ มักจะขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งภายในตู้นั้นๆ ขนาดของตู้จึงส่งผลต่อการใช้พื้นที่ในการติดตั้ง โดยทั่วไปตู้ MDB มักมีขนาดใหญ่และไม่มีการเคลื่อนย้าย ดังนั้นจึงมักวางกับพื้นหรืออาจจะทำฐานเพื่อวางตู้MDB ได้อย่างมั่นคง และที่สำคัญควรเว้นพื้นที่หรือช่องว่าง ระหว่างตู้กับผนังหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ เพื่อให้การติดตั้งทำได้ง่าย และสามารถเข้าถึงได้สะดวกในกรณีที่ต้องตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือใช้งาน

ประโยชน์ของตู้ MDB ( Main Distribution Board)

1.แจกจ่ายกระแสไฟฟ้า ตู้ MDB ( Main Distribution Board)รับไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาในอาคารและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าจากตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ไปยัง ตู้SDB( Sub Distribution Board ) หรือแผงย่อยต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ตามการออกแบบระบบไฟฟ้า

2.ป้องกันอันตรายให้กับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กำลังไฟฟ้าจากแผงย่อย และป้องกันอันตรายให้กับผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน ในกรณีที่ความผิดปกติของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) กระแสไฟฟ้าเกิน (Overload) แรงดันไฟฟ้าเกิน (Over Voltage)แรงดันไฟฟ้าตก (Under Voltage) แรงดันไฟฟ้าหายบางเฟส (Phase loss) กระแสรั่วลงดิน (Earth Leakage) ฟ้าผ่า (Surge Protection) เพราะในตู้ MDB ( Main Distribution Board) มีอุปกรณ์ควบคุมเพื่อให้การจ่ายกำลังไฟฟ้าเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า และคอยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าได้อีกด้วย

3.แสดงสถานะการทำงาน เพาว์เวอร์ มิเตอร์ (Power meter) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ ตู้ MDB ( Main Distribution Board) ใช้ในการแสดงค่าพารามิเตอร์และปริมาณพลังงานไฟฟ้าทำให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลด้านไฟฟ้าเช่นแรงดัน , กระแส , ความถี่ , กำลังงานไฟฟ้าจริง ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการวัดคุณภาพของการใช้พลังงานเช่นเดียวกับการวัดการบันทึกปริมาณพลังงานที่ถูกใช้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการบริหารงานในส่วนต่างๆขององค์กรได้

ความสำคัญของตู้ MDB ( Main Distribution Board) อุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก จำเป็นอย่างมากที่ต้องติดตั้ง ตู้ MDB ( Main Distribution Board) ในการจัดการการจ่ายไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย ถูกต้อง และง่ายต่อการควบคุม เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์ ระบบไฟฟ้าที่ทำงานปกติ หรือภัยธรรมชาติต่างๆ ตู้ MDB ( Main Distribution Board) เหมาะกับอาคารที่มีขนาดใหญ่เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโด มหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือสถานที่ต่างๆที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก

องค์ประกอบสำคัญของอุปกรณ์ภายในตู้ MDB มี 5 องค์ประกอบ

1.โครงตู้ (Enclosure)

ทำมาจากแผ่นโลหะประกอบเป็นโครงตู้ ซึ่งอาจเปิดได้เฉพาะด้านหน้า หรือเปิดได้ทุกด้าน ขึ้นอยู่กับการออกแบบและลักษณะการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ ทำหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์ภายในตู้จากสิ่งต่างๆ และช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานสัมผัสส่วนที่มีกระแสไฟภายในตู้ โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญของโครงตู้ (Enclosure) ต้องมีความแข็งแรง ทนทานจากการกระแทก การกัดกร่อน ทนต่อความร้อนจากสภาพแวดล้อมและความผิดปกติในระบบ


 

2.บัสบาร์ (Busbar)

โลหะตัวนําไฟฟ้ามีทั้งชนิดที่ตัวนำทำด้วยทองแดงและอลูมิเนียม รูปร่างของบัสบาร์ที่นิยมใช้กันทั่วไปเป็นแบบ Flat คือ มีพื้นที่หน้าตัด เป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากติดตั้งง่าย ระบายความร้อนดีบัสบาร์ต้องรับและจ่ายกระแสไฟฟ้าในปริมาณมาก ดังนั้นบัสบาร์ (Busbar)ต้องมีความต้านทานต่ำ ความแข็งแรงต่อแรงดึง แรงอัดและแรงฉีก ความต้านทานต่อการล้า(Fatigue Failure) สูง ความต้านทานของแรงตึงผิว (Surface Film) ต่ำ เรียกได้ว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามกันเลยนะคะ


3.เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าหากพบความผิดปกติในวงจรไฟฟ้า เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากความเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าส่วนเกิน โดยทั่วไปเกิดจากโหลดเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร การเลือกเบรกเกอร์ควรพิจารณาขนาดความกว้าง ยาว สูง เพื่อให้ติดตั้งในตู้ได้อย่างเหมาะสมเป็นระเบียบ ค่ากระแส IC รวมถึงการจัด Co-ordination ด้วย


4.เครื่องวัดไฟฟ้า (Meter)

เครื่องวัดพื้นฐานที่ใช้ในตู้สวิทช์บอร์ดทั่วไปคือ โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ ใช้งานร่วมกับ Selector Switch เพื่อวัดแรงดันหรือกระแสในแต่ละเฟส พิกัดแรงดันของโวลต์มิเตอร์คือ 0-500V. ส่วนพิกัดกระแสของแอมมิเตอร์จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของ Current Transformer เช่น 100/5A. เป็นต้นสำหรับตู้สวิทช์บอร์ดขนาดใหญ่อาจมี P.F. Meter, Watt Meter หรือ Var Meter เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับการออกแบบตู้ซึ่งบางตู้ก็อาจติดตั้ง P.F. Controller เพื่อควบคุมค่า Power Factorในวงจรด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ


5.อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) อุปกรณ์ประกอบในตู้สวิทช์บอร์ดมีหลากหลายชนิดเช่น

 1. Current Transformer (CT) สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการวัดกระแสไฟฟ้าโดยต่อร่วมกับแอมมิเตอร์
 2. Selector Switch สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด โดย Ammeter Selector Switch จะใช้ร่วมกับ CT และ Panel Ammeter เพื่อวัดกระแสในตู้สวิทช์บอร์ด
 3. Pilot Lamp สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด เป็นหลอดที่แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อบอกให้รู้ว่ามีไฟจ่ายเข้ามายังตู้สวิทช์บอร์ดหรือไม่
 4. Fuse สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด ฟิวส์เป็นหลอดแก้ว ใช้ป้องกันวงจรเครื่องวัดไฟฟ้าและหลอด Pilot Lamp
 5. ฉนวนรองบัสบาร์ สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด เป็นฉนวนรอบรับบัสบาร์ โดยด้านหนึ่งยึดติดกับโครงตู้สวิทช์บอร์ด อีกด้านหนึ่งยึดบัสบาร์ไว้มีหลายชนิดให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบัสบาร์แต่ละแบบ


เลือกซื้อตู้ควบคุมที่ไหนดี?  หาคำตอบได้ค่อนข้างยาก เพราะมาตรฐานการผลิตมักจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ถ้าจะสั่งซื้อ สั่งทำตู้ควบคุมที่มีคุณภาพและเหมาะกับสภาพการใช้งานแล้วละก็ ที่ บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด เราหาคำตอบให้คุณได้ เรามีวิธีการออบแบบตู้ควบคุมที่ได้มาตรฐาน วิเคราะห์และออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ได้ตู้ควบคุมที่ได้มาตรฐาน ทนทานต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเป็นหลัก ที่สำคัญสินค้าผ่านการทดสอบก่อนส่งมอบทุกครั้ง ท่านจึงมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ เรามีวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขายโทรมาหาเราได้ 063 114 4463 คิดถึงตู้ควบคุม คิดถึงเรา  บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด "ใส่ใจลูกค้า ตรงเวลา รักษามาตรฐาน"

 

สนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อ

ฝ่ายขาย : 086 420 3860 Tel. 053 126 516 FAX: 053 126 517

บริการหลังการขาย : 063 114 4463

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เกี่ยวกับเรา
ทำความรู้จักกับเรา...อุตสาหกรรมของท่านจะง่ายขึ้น

   บริษัท พี.อี อิเลคทริค จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี 2549 โดยมีเป้าหมายที่จะใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้านำมาใช้กับอุตสาหกรรม SMEsในภูมิภาคให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด โดยมุ่งเน้นในด้านระบบไฟฟ้าและควบคุมในงานอุตสาหกรรม เริ่มต้นด้วยธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานการติดตั้งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(วสท.)และIEC จนเป็นที่รู้จักมากขึ้นของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและที่เป็น OEM และได้ขยายขอบเขตการดำเนินกิจการโดยจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอาคาร ระบบล่อฟ้า และงานประกอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรล ตู้คาปาซิเตอร์แบงค์ และติดตั้ง ตรวจสอบระบบกราวน์

  บริษัท พี.อี อิเลคทริค จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีแก่ลูกค้าทุกๆท่าน ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียงและในภูมิภาคอื่นๆ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกๆท่านตลอดไป

ภายใต้ปรัชญาบริษัท พี.อี อิเลคทริค จำกัด  : " ใส่ใจลูกค้า ตรงเวลา รักษามาตรฐาน "

จดทะเบียนก่อตั้ง : วันที่ 17 มีนาคม 2549
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท


ทีมงานของเรา
เรามีทีมงานที่คอยสนับสนุน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณ

 • team1.png
 • team2.png
 • team3.png
 • team4.png

ติดต่อสอบถาม | ขอใบเสนอราคา


ชื่อ-นามสกุล:*
เบอร์โทร:*
E-mail:
ชื่อเรื่อง:
ข้อความ:

 

วีดีโอสาธิต

รีวิวจากผู้ใช้งานจริง

 

เยี่ยมชมเรา

 

 

บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด
324 หมู่10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5055 49001 646 (สำนักงานใหญ่)
Tel.053 126 516 FAX: 053 126 517 | /ฝ่ายขาย 086 420 3860 | ฝ่ายจัดซื้อ/บัญชี 086 421 6037 |  บริการหลังการขาย 063 114 4463
Email: [email protected], [email protected] | Line ID: 0864203860