บริษัท ชาวไทยภูเขา(ฮิลล์คอฟฟ์) จำกัด

 

  • งานติดตั้งระบบรางไฟฟ้าเคเบิ้ลเทรย์

 

ใส่ใจลูกค้า ตรงเวลา รักษามาตรฐาน
งานของท่าน คือ งานของเรา

Contact | Quotation


Name:*
Phone Number:*
E-mail:
Subject:
Message:
Word Verification:

 

P.E. ELECTRIC CO.,LTD.
324 M.10 Pa Phai, San Sai, Chiang Mai 50210 TAX ID: 0 5055 49001 646
Tel.053 126 516 FAX: 053 126 517 | Sale : 086 420 3860 | Purchase : 086 421 6037
Email: [email protected], [email protected] | Line ID: 0864203860