053 126 516 086 420 3860 จ-ส : 08.30-17.30

กล่องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ


ข้อความ :*
ชื่อ-นามสกุล:
เบอร์ติดต่อ:
E-mail:
  • โปรดให้ข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
  • ช่องชื่อและนามสกุล เบอร์ติดต่อ E-mail ไม่ได้ถูกบังคับ

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่าน เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสินค้าและบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นไป บริษัทขอขอบพระคุณ และยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของทุกๆท่านคะ

Contact | Quotation


Name:*
Phone Number:*
E-mail:
Subject:
Message:

P.E. ELECTRIC CO.,LTD.
324 M.10 Pa Phai, San Sai, Chiang Mai 50210
TAX ID: 0 5055 49001 646


 

  ฝ่ายขาย     : 086 420 3860
        จัดซื้อ/บัญชี : 086 421 6037

  053 126 516  FAX: 053 126 517

  [email protected]
        
[email protected]

  ฝ่ายขาย/Sale Line ID : 0864203860