053 126 516 086 420 3860 จ-ส : 08.30-17.30

ตู้ควบคุม  คืออะไร ?  สำคัญกับโรงงานอย่างไร?

หากพูดถึง “ตู้ควบคุม”  ในความหมายของแต่ละโรงงานไม่เหมือนกันเสียทีเดียวครับ  ซึ่งหากเราแบ่งด้วย  “การนำไปใช้งาน” โดยหลักๆแล้ว พี.อี. อิเลคทริค จึงแบ่งประเภทตู้ควบคุมตามลักษณะการนำไปใช้งานได้

4 ลักษณะ ดังนี้

 

 1. ตู้ควบคุมมอเตอร์? -คลิก-
 2. ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ? -คลิก-
 3. ตู้ควบคุมสายพานลำเลียง? -คลิก-
 4. ตู้ควบคุมพัดลม? -คลิก-

ตู้ควบคุมมอเตอร์ คือ การนำตู้ควบคุมไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์  ป้องกันอันตรายให้กับตัวมอเตอร์  ดังนั้น  การออกแบบตู้ควบคุมมอเตอร์ให้เหมาะสมกับขนาดของมอเตอร์และการนำไปใช้งาน  จึงมีความสำคัญมาก  และจำเป็นต้องทำให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ คือ ตู้ควบคุมมอเตอร์  ซึ่งมอเตอร์นั้นไปขับกับปั๊มน้ำนั่นเอง  ดังนั้น  การควบคุมปั๊มน้ำจึงมีการใช้แรงดันน้ำ,  ระดับน้ำในถังเป็นตัวตรวจเช็ค  (Sensor)  และนำมาควบคุมการทำงานของมอเตอร์  โดยต่อผ่านตู้ควบคุมปั๊มน้ำ

ตู้ควบคุมสายพานลำเลียง  คือ  ตู้ควบคุมมอเตอร์  ซึ่งมอเตอร์ไปขับมูเล่ย์ที่ขับสายพานลำเลียง

 • การควบคุมสายพานจึงต้องมีการใช้  Sensor  ที่ควบคุมแนวสายพาน  (Alignment)
 • ใช้ตัวควบคุมปริมาณวัสดุ  Load  ในสายพานไม่ให้มากเกินไป  (Overload)  เป็นต้น 
 • และนำสัญญาณกลับมาควบคุมการทำงานของมอเตอร์  โดยต่อผ่านตู้ควบคุมสายพานลำเลียง

ตู้ควบคุมพัดลม  คือ  ตู้ควบคุมมอเตอร์  ซึ่งมอเตอร์ไปขับพัดลม

 • การควบคุมพัดลมจึงใช้  Sensor ที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศ
 • ควบคุมด้วยความเร็วของพัดลม
 • ควบคุมร่วมกันด้วยพัดลมหลายตัว โดยใช้สัญญาณจาก  Sensor  อุณหภูมิมาควบคุมมอเตอร์พัดลมแต่ละตัวผ่านทางตู้ควบคุมพัดลม
พอจะสรุปได้ว่า.....
 • ตู้ควบคุมมอเตอร์  เป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร  (หรือตามลักษณะของการนำไปใช้งานนั่นเอง)  เพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานได้ตามที่ต้องการ  และยังสามารถป้องกันการทำงานผิดพลาดของเครื่องจักรได้ด้วย
 • การผลิตตู้ควบคุมมอเตอร์  จึงควรต้องมีมาตรฐาน  มีความถูกต้องตามลักษณะการนำไปใช้งาน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม  ปลอดภัย  และเกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ

เหตุผลที่ลูกค้าเลือก บริษัท  พี. อี. อิเลคทริค  จำกัด  เพราะ เราเป็นผู้ผลิตตู้ควบคุมด้านไฟฟ้าในอุตสาหกรรม  ตั้งแต่ปี  2549  มีประสบการณ์ด้านการผลิตตู้ควบคุม หลากหลายแบบ และถูกต้องตามมาตรฐานการใช้งาน   เราเข้าใจในความสำคัญของตู้ควบคุมได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด     สอดคล้องกับปรัชญาในการทำงานของเรา  “ใส่ใจลูกค้า  ตรงเวลา  รักษามาตรฐาน”    และเรายังคงมุ่งมั่นในการผลิตตู้ควบคุมที่มีมาตรฐานและใช้งานได้ดีในทุก ๆ ลักษณะการใช้งาน  และในทุก ๆประเภทอุตสาหกรรม

เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า และควบคุมในอุตสาหกรรม

Contact | Quotation


Name:*
Phone Number:*
E-mail:
Subject:
Message:

P.E. ELECTRIC CO.,LTD.
324 M.10 Pa Phai, San Sai, Chiang Mai 50210
TAX ID: 0 5055 49001 646


 

  ฝ่ายขาย     : 086 420 3860
        จัดซื้อ/บัญชี : 086 421 6037

  053 126 516  FAX: 053 126 517

  [email protected]
        
[email protected]

  ฝ่ายขาย/Sale Line ID : 0864203860