แบบฟอร์ม : ขอใบเสนอราคา

โปรดเลือกประเภทตู้ที่ท่านต้องการขอใบเสนอราคา ด้านล่างนี้

  1. ตู้ MDB / ตู้ SDB
  2. ตู้คอนโทรลต่างๆ

Drag and drop files here or Browse
เฉพาะไฟล์รูปภาพขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB

Drag and drop files here or Browse
เฉพาะไฟล์รูปภาพขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB

รายละเอียดขั้นตอนของการออกใบเสนอราคาเบื้องต้น (First Quotation)

1.ลูกค้ากรอกข้อมูลรายละเอียดการติดต่อ ได้แก่
-ชื่อ นามสกุล *
-เบอร์โทร *
-อีเมล
-ชื่อ(บริษัท,ห้างร้าน,หน่วยงาน) - ที่อยู่ สำหรับออกใบเสนอราคา *

2.กรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้าตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน*

3.หากงานตู้/สินค้ามีคุณสมบัติพิเศษ หรือมีความต้องการเร่งด่วนกรุณาโทรติดต่อ 086 420 3860

4.ระยะเวลาการออกใบเสนอราคาเบื้องต้น(First Quotation)
- ตู้ขนาดน้อยกว่า 160kAV ใช้เวลา 3-5 วันทำการ
- ตู้ขนาดใหญ่กว่า 160kAV หรือมีระบบที่ซับซ้อน เจ้าหน้าที่จะทำการโทรกลับท่านภายใน 2 วันทำการ

หมายเหตุ
1.* คือข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ หรือ ต้องกรอกในแบบฟอร์ม
2.ใบเสนอราคาเบื้องต้น (First Quotation) เป็นการประเมินราคาในเบื้องต้นเท่านั้น หากยืนยันสั่งทำผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ทางบริษัทจะทำการออกแบบและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์โดยละเอียดอีกครั้งและจะทำการออกใบเสนอราคาสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลง5% จากใบเสนอราคาเบื้องต้น (First Quotation) ที่ท่านได้รับครั้งแรก

Contact | Quotation


Name:*
Phone Number:*
E-mail:
Subject:
Message:
Word Verification: