บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด         
        บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี2547โดยมีเป้าหมายที่จะใช้หลักการ ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้านำมาใช้ กับอุตสาหกรรม SMEsในภูมิภาคให้มีศักยภาพ ในการแข่งขันในตลาด
โดยมุ่งเน้นในด้านระบบไฟฟ้าและควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม 
        บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด เริ่มต้นด้วยธุรกิจการให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม ตามมาตรฐานการติดตั้งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(วสท.)และIEC จนเป็น
ที่รู้จักมากขึ้นของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและที่เป็น OEM และ ได้ขยายขอบเขตการดำเนินกิจการ
โดยจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมระบบ
ไฟฟ้าในอาคารระบบล่อฟ้า และงานประกอบ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Switchboard) ตู้คอนโทรล 
MDB (Main Distribution Board) ตู้คาปาซิเตอร์แบงค์ Capacitor bank  และ ติดตั้ง ตรวจสอบ
ระบบกราวน์ 

 

Solar Roof
บริษัท พี.อี. อิเลคทริค รับประกอบและติดตั้งตู้ควบคุม
รับประกอบและติดตั้งตู้ควบคุม ตู้แสดงผล ตู้วัดค่าต่างๆ ภายในโรงงาน
ABB
อุปกรณ์ไฟฟ้า ABB
OMRON
อุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานOMRON
Primus
เครื่องมือวัดและควบคุมทางด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม
DENCO
ตู้เหล็กคุณภาพดี ในงานไฟฟ้า-ควบคุม
T-LUG
หางปลาสำหรับงาน Power&Control
Ritto
ตู้พลาสติกคุณภาพสูง
Helukabel
สายไฟงานควบคุม Cables&Wires